Jag som arbetar heter Sofia Palmén och är utbildad samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har arbetat hela mitt yrkesliv med människor och mött personer med många olika typer av svårigheter.. Du är välkommen vilken problematik du än upplever att du har, och du är också välkommen om du vill lyfta mer existentiella frågor som inte är direkt kopplat till symptom eller upplevda problem. Jag har både individuell terapi och parterapi och handleds vid Göteborgs psykoterapiinstitut. Välkommen!