I en terapi med psykodynamisk inriktning är du välkommen på samtal under så lång tid du vill. Du kommer med det du upplever som problem och vi undersöker  tillsammans det som upplevs som svårigheter. Inre konflikter lyfts fram och vi skapar förutsättningar för förståelse, där du uppnår mer medvetenhet och med din egen förmåga kan styra livet i den riktning du önskar.

Den psykodynamiska terapin grundar sig i psykoanalysens teori, som började växa fram runt 1900-talets början och har sedan delat sig i många olika inriktningar. Vi utforskar den inre världen med känslor, tankar, beteenden och föreställningar. Vi befinner oss i nutid, där vi kan påverka och förändra. Samtidigt kan vi koppla ihop med tidigare erfarenheter och tankar kring framtiden. Tiden, rummet och jag som medtänkare står till ditt förfogande varje vecka.